Skip to content Skip to footer

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. รุกตลาดอีคอมเมิร์ซ ผนึก ช้อปปี้ เสริมแกร่งช่องทางขายออนไลน์

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับ ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน รุกตลาดอีคอมเมิร์ซเปิดตัวออนไลน์สโตร์บน Shopee Mall เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเสริมแกร่งกลยุทธ์อีคอมเมิร์ซ ขยายการให้บริการลูกค้าเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ และยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลให้สามารถเติมเต็มไลฟ์สไตล์และความต้องการทุกรูปแบบของผู้บริโภคยุคใหม่ จากพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้สถานการณ์โควิดเป็นสัญญาณทำให้ธุรกิจทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเข้าสู่ออนไลน์เต็มรูปแบบควบคู่กับการขยายสาขาออฟไลน์ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองลักษณะไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้า ที่ต่างหันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ช่องทางขายสินค้าผ่านออนไลน์มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว คุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาด อีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมีโอกาสที่จะขยายตัวอีกมาก และพบแนวโน้มการเติบโตรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดค้าปลีกสินค้าสำหรับตกแต่งและซ่อมแซมบ้านที่มีความต้องการ และมีการแข่งขันสูงขึ้น มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ยึดมั่นที่จะพัฒนาการบริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าในการช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย ภายใต้คำมั่นสัญญาที่ว่า Always Low Prices หรือ ราคาถูกคุ้มเสมอ โดยเราได้ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และกลายเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ภาคธุรกิจต้องตื่นตัวและปรับตัวให้ทันอยู่เสมอ ซึ่งการร่วมมือกับ ช้อปปี้ ผู้นำตลาดอีคอมเมิร์ซ และการเร่งแผนรุกตลาดออมนิแชนแนล (Omni Channel) ในครั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและเป็นอีกช่องทางให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกวัน” “ทั้งนี้ เรามองเห็นโอกาสในการนำเอาจุดแข็งของเราในด้านความหลากหลายของสินค้าคุณภาพดี ใน 10…

Read more