Skip to content Skip to footer

TK Park เปิดลานสานฝันจัดงาน “นิทานสร้างงานศิลป์ ตอน ศิลปะที่บินอยู่บนท้องฟ้า”

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park พร้อมจัดกิจกรรม “นิทานสร้างงานศิลป์” ตอน “ศิลปะที่บินอยู่บนท้องฟ้า” ชวนเด็กๆ และผู้ปกครองที่สนใจร่วมชมนิทรรศการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานภาพ เรื่อง Nest Box โดย Kim Hwang และ Lee Seung –  Won จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเด็กๆ จะได้ชื่นชมความงามและความน่าสนใจของนกผ่านภาพวาด ภาพถ่าย และภาพพิมพ์ที่สวยงาม พร้อมต่อยอดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเล่านิทาน และเวิร์กช็อปที่จะขอพลังไอเดียสร้างสรรค์จากเด็กๆ  มาออกแบบและสร้างบ้านให้กับเจ้านกตัวน้อย กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 11-19 มีนาคม 2566 ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์  โดย นางสาว อุษา ศรีนวล นักจัดการความรู้อาวุโส สถาบันอุทยานการเรียนรู้  กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า “เป็นกิจกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานภาพที่เล่าเรื่องนกที่อยากให้เด็กๆ ได้เห็น ได้ชื่นชมความงาม และความน่าสนใจของนกในมุมมองที่หลากหลาย นอกจากจะทำให้เรารู้จักเรื่องราวคุณค่าชีวิตอันน่าทึ่งของนกแล้ว การทำกิจกรรมสร้างสรรค์จะทำให้เด็กๆ ได้ปล่อยไอเดีย และจินตนาการของตัวเองอย่างเต็มที่”   ตลอด…

Read more