Skip to content Skip to footer
JINPAO AUTOMATION CONTEST 2023

จินป่าว จัดแข่ง  “JINPAO AUTOMATION CONTEST 2023” ทีม iRAP Armstrong มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้าแชมป์

บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด จัดแข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งแบบอัตโนมัติชิงแชมป์ “JINPAO AUTOMATION CONTEST 2023” ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี ท่านสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ และนายจง กั๋ว โซง ประธานบริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมการแข่งขันด้านเทคโนโลยี 4.0 เพื่อพัฒนานักศึกษาที่ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้และแสดงผลงานการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ไขปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองกับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการทรัพยากร รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทย นายจง กั๋ว โซง ประธานบริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งแบบอัตโนมัติชิงแชมป์ “JINPAO AUTOMATION CONTEST 2023” จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว เป็นการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา โดยในปีนี้มาในแนวคิด“Transportation/Logistic/Storage” ซึ่งนำรูปแบบการขนส่งงานในสายการผลิตในโรงงาน เป็นการขนส่งที่เป็นระบบอัตโนมัติในการนำสินค้าไปส่ง…

Read more